Kontakt

Tillgänglighetsguiden har utvecklats med stöd från Europeiska Regionala Utvecklings Fonden (ERUF). Fonden har fokus på regional tillväxt och ökad sysselsättning genom att finansiera bland annat insatser inom infrastruktur, sysselsättning med mera.
 
Tillgänglighetsguiden har utvecklas tillsammans med Region Kalmar län, samt AB Destination Småland med avsikt att utreda och implementera en länsövergripande nätbaserad tillgänglighetsguide inom ramen för Småland och Ölands kulturella näring.
 
Aktörer som önskar få sin verksamhet presenterat i guiden kan kontakta oss genom att använda formuläret under ”Ditt omdöme”, alternativt vända sig till närmsta turistbyrå för mer information. Tekniskt ansvar för drift och support har IT-plattform Småland & Öland AB, ett företag som ägs av Region Kalmar län och Region Kronoberg.